Global menu

Our global pages

Close

Eis tot veel te hoge ontslagvergoeding afgestraft

  • Netherlands
  • Employment law

11-02-2016

Samenvatting

Werknemer is sinds juni 2015 werkzaam bij werkgever in een hoge management positie. Omdat werkgever al snel van mening is dat de match tussen werknemer en werkgever onvoldoende is, doet werkgever eind augustus 2015 aan werknemer een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer wint juridisch advies in en accepteert het voorstel. Partijen sluiten vervolgens een vaststellingsovereenkomst. Nadat werknemer elders opnieuw juridisch advies heeft ingewonnen, ontbindt hij de vaststellingsovereenkomst door gebruik te maken van de wettelijke bedenktermijn. Na de ontbinding geeft de werknemer aan dat hij opnieuw bereid is een vaststellingsovereenkomst te sluiten, maar eist nu een veel hogere ontslagvergoeding ter grootte van een jaarsalaris (EUR 100.000 bruto). Werkgever voelt zich gechanteerd en verzoekt vervolgens de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding en verschil van inzicht.

 

De kantonrechter gaat over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding. De kantonrechter overweegt daartoe dat de arbeidsrelatie onder andere verstoord is geraakt door een verschil van inzicht over het te voeren beleid en dat na de ontbinding van de vaststellingsovereenkomst de werknemer onvoldoende blijk heeft gegeven weer aan het werk te willen bij werkgever. Omdat de werkgever de werknemer niet de mogelijkheid heeft geboden zich te verbeteren of inspanningen heeft verricht de arbeidsverhouding te herstellen, kent de kantonrechter een billijke vergoeding van EUR 10.000 bruto toe aan de werknemer.

NB: De bedenktermijn is bedoeld voor de echte spijtoptant: iemand die zich de consequenties van zijn ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst pas goed realiseert na het ondertekenen daarvan. De bedenktermijn is niet bedoeld als onderhandelingstruc voor het verkrijgen van een te hoge ontslagvergoeding.

Eversheds trad op voor de werkgever.