Global menu

Our global pages

Close

Energierapport claimt een wereldwijde duurzame energievoorziening voor 2050

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

11-02-2011

Op 2 februari 2011 is het energierapport "The energy report, 100% renewable energy by 2050" door het Wereldnatuurfonds, OMA (Office for Metropolitan Architecture) en Ecofys uitgegeven. Het energierapport geeft aan dat een 100% duurzame energievoorziening kan worden verwezenlijkt in 2050. Hiervoor is wel noodzakelijk dat afstand gedaan moet worden van de "Business as usual" en (lastige) beslissingen genomen moeten worden die uiteindelijk tot wereldwijd een duurzame energievoorziening van 100% zullen resulteren. De keuzes die hiervoor gemaakt moeten worden, zijn uitgewerkt in het rapport.

In het rapport worden projecten genoemd die naar verwachting tot grootschalige duurzame energievoorziening zullen leiden. Een tweetal projecten zijn: Zeekracht, een plan gemaakt in 2008 voor een ring van windmolenparken in de Noordzee, en het voorstel dat in april 2010 is bekend gemaakt voor een CO2 neutrale Europese energiesector in 2050. De verwachting is nu dat de overheden en bedrijven geinspireerd zullen worden om gezamenlijk in 2050 een 100% duurzame energievoorziening te bereiken.