Global menu

Our global pages

Close

Energietransitie - Lokaal duurzaam energiebedrijf

 • Netherlands
 • Other

22-11-2009

Transitie naar een duurzame energievoorziening is een gegeven. Daarover zijn op Europees niveau bindende afspraken gemaakt. Europa erkent dat met name decentrale opwekking een sleutelrol moet gaan spelen en dat het bedrijfsleven daarbij door de Europese, nationale en lagere overheden moet worden geholpen. Zonder overheid komt er niet snel genoeg een markt voor duurzame energie tot stand. Gemeenten en provincies zullen maatregelen moeten nemen om de markt voor duurzame energie lokaal te stimuleren. Onder meer doordat lagere overheden duurzame energie(diensten) aanbieden of daartoe bedrijven aanwijzen.

CO2-reductie

Gebaseerd op Europese afspraken en nationale doelstellingen hebben veel gemeenten en provincies zeer ambitieuze CO2-reductiedoelen. De transitie naar een duurzame energievoorziening speelt hierbij een belangrijke rol en biedt gemeenten en provincies, maar ook ondernemers, de kans en de uitdaging om deze transitie alleen of met elkaar te realiseren.

Lokale duurzame energiebedrijven

In de media wordt veel gesproken over “gemeentelijke duurzame energiebedrijven” of “lokale duurzame energiebedrijven”, maar waar hebben we het dan over? Een energiebesparingadviesbureau, een productie- en leveringsbedrijf?

De visie van Eversheds Faasen

Het gemeentelijke energiebedrijf, als lokaal duurzaam energiebedrijf, is denkbaar in vele varianten en rechtsvormen. Afhankelijk van het ambitieniveau van de desbetreffende gemeente of provincie en haar mogelijke partners, zijn de volgende opties, of een combinatie daarvan denkbaar:

 • Een energie service bedrijf (energy service company), dat zorg draagt voor a) informatievoorziening over energiebesparing, b) informatievoorziening over duurzame energietoepassingen in woningbouw en utiliteitsbouw en c) het initiëren, faciliteren en coördineren van markinitiatieven op het gebied van duurzame energie.
 • Een gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf.
  Het ontwikkelingsbedrijf initieert, investeert en werkt samen met de markt voor een sterke ontwikkeling van duurzame energie. Voor een snelle energietransitie is het ontwikkelingsbedrijf het aanspreekpunt en de regisseur van de gemeentelijke inzet. Waarbij op effectieve wijze vastgoed, grond, financiën, mensen en ideeën worden ingezet.
 • Een productie- en leveringsbedrijf van duurzaam opgewekte energie. Gedacht kan worden aan een bedrijf dat zich richt op één specifieke energiebron of een bedrijf waar een combinatie van energiebronnen wordt toegepast. Bij warmteprojecten, zoals WKO-projecten, zal al snel sprake zijn van productie en levering van energie.

Voor het neerzetten van een optimale organisatiestructuur voor het lokale energiebedrijf is het noodzakelijk in een vroegtijdig stadium de nodige aandacht te besteden aan een groot aantal juridische punten, zoals:

 • Wie zijn de stakeholders en wat is hun rol?
 • Wat is de meest aangewezen juridische structuur en hoe ziet de corporate governance er uit?
 • Wat wordt er afgesproken ten aanzien van toetreden en exit van partijen?
 • Hoe wordt het project gefinancierd?
 • Bij wie liggen de financiële en operationele risico's?
 • Wat zijn de grenzen in het kader van staatsteun, aanbestedingsrecht en de Wet FIDO?
 • Wat zijn de energierechtelijke aspecten onder de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet?
 • Welke aspecten zijn relevant in het kader van grondposities en eigendom van installaties?
 • Wat is het bestuursrechtelijke en subsidiekader?
 • Welke toezichthouders spelen een rol?

De toegevoegde waarde van Eversheds Faasen

Ons duurzame energie team adviseert in het kader van lokale duurzame energiebedrijven en energy service companies.

Door onze ervaring met dergelijke projecten zijn wij in staat gemeenten, provincies en ondernemers adequaat te adviseren over de aspecten die van belang zijn voor het slagen van duurzame energieprojecten.

Onze specialisten zijn thuis in deze snel veranderende dynamische ontwikkelingen, de decentrale overheden, de marktpartijen, de bedrijfsmodellen en het complexe wettelijke kader.

Wij werken in projecten nauw samen met adviseurs op technisch, organisatorisch, communicatief, fiscaal en financieel gebied.