Global menu

Our global pages

Close

Energiezuinigheid wordt onderdeel van het woning waarderingstelsel

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

15-03-2011

Vanaf 1 juli 2011 zal energiezuinigheid als criterium opgenomen worden in het woningwaarderingsstelsel, het stelsel op basis waarvan de maximale huurprijs voor een woning wordt vastgesteld. Dat is het gevolg van een wetswijziging die op 8 maart 2011 in de Tweede Kamer is aangenomen. Op deze manier hoopt de Tweede Kamer verhuurders aan te zetten tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Energiezuinige huizen kunnen door de wetswijziging een hogere maximale huurprijs krijgen.

Op dit moment worden verhuurders nog niet gestimuleerd tot zulke maatregelen, omdat er geen financieel voordeel tegenover staat. De wijziging in het woningwaarderingsstelsel is een van de maatregelen die de Minister van Binnenlandse Zaken voorstelt in zijn plan van aanpak voor 'Energiebesparing Gebouwde Omgeving' die op 25 februari 2011 aan de Tweede Kamer is overhandigd.

Belangbehartigers van huurders en de branchevereniging van woningcorporaties zijn blij met de regeling. Zij geloven dat de energierekening zal dalen en dat de woningen er beter op zullen worden. De verwachting is tevens dat per saldo de huurders lagere woonlasten zullen krijgen.