Global menu

Our global pages

Close

De EU Energie Efficientie Richtlijn per 4 december 2012 van kracht

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

06-12-2012

Op 25 oktober 2012 keurde de EU de Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie goed. De richtlijn is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 14 november 2012. Daarom zal het op 4 december 2012 in werking treden.

Vanaf 30 april 2013 zullen de lidstaten jaarlijks verslag doen over de vooruitgang die is geboekt door hun nationale inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie.

De lidstaten hebben tot juni 2014 tijd tot om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Uiteindelijk zal de Europese Commissie op 30 juni 2014 de gemaakte maatregelen voor energie-efficiëntie tot 2020 beoordelen en 'indien nodig' komen met voorstellen voor verdere maatregelen.

Zie ook:
Politiek Akkoord voor Eurpese Richtlijn voor Energie-Efficiëntie
Political Agreement on European Directive for Energy Efficiency

Zie ook de officiële tekst van Richtlijn 2012/27/EU