Global menu

Our global pages

Close

Financiering duurzame energieprojecten

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

21-02-2011

De vraag naar duurzame energieprojecten, zoals wind, zon, biomassa, warmte/koudeopslag en geothermie, is toegenomen door publiek sentiment en de wens om duurzaamheid te weerspiegelen in investeringsportfolio's. Fossiele brandstoffen domineren de markt en dat zal niet snel veranderen, maar de toenemende kosten van fossiele brandstoffen en de zorgen over het klimaat vestigen steeds meer de aandacht op duurzame alternatieven. Het is duidelijk dat er aandachtpunten zijn bij het inzetten van duurzame energiebronnen, zoals de pieken en dalen in de productie, en de capaciteit van het net. De financierbaarheid van projecten verdient daarom bijzondere aandacht.

De meeste duurzame energieprojecten zijn erg kapitaalintensief. De ontwikkelaar moet enorme bedragen gefinancierd zien te krijgen, ver voordat de productie van start gaat. Daarbij moet bedacht worden dat de financiële structurering (de route van financiering) van grote invloed zal zijn op de wijze waarop een project zal worden ontwikkeld. Het belang kan daarom niet vaak genoeg benadrukt worden om in een vroegtijdig stadium de nodige aandacht te besteden aan de beschikbare opties voor financiering van een project.

In ons nieuwe boekje over financiering van duurzame energieprojecten laten we een aantal partijen aan het woord. Het boekje zal begin tweede kwartaal 2011 gereed zijn. Heeft u vragen of opmerkingen over het onderwerp, kunt u contact opnemen met Miriam van Ee of een ander lid van het Duurzame Energie Team.