Global menu

Our global pages

Close

Financiering van individuele duurzame investeringen

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

20-04-2011

In toenemende mate wordt door marktpartijen gezocht naar financieringsmogelijkheden voor individuele duurzame energie oplossingen in woningbouw. Oplossingen vragen vaak om een extra investering, die pas naar verloop van tijd (lagere energierekening) wordt terugverdiend. De centrale vraag is dan ook steeds: hoe motiveer ik een individuele huiseigenaar tot het doen van investeringen in duurzame energie oplossingen?

Gezocht zal moeten worden naar mogelijkheden, waarbij de investering kan worden meegefinancierd als onderdeel van de eigen woning, als gevolg waarvan de investering in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. De investering leidt dan weliswaar tot hogere hypotheeklasten, maar de totale woninglasten kunnen vervolgens worden beperkt door hypotheekrenteaftrek en een lagere energierekening. Het investeringsbedrag zou ook kunnen worden beperkt door te zoeken naar een collectief. Te denken valt in dit verband aan een bewonerscoöperatie die bijvoorbeeld zonnepanelen inkoopt voor een hele rij. De investering zou ook vanuit het collectief kunnen worden gefinancierd. Een collectieve aanpak leidt vaak tot inkoopvoordeel en wellicht tot een lagere rente. Of een collectieve inkoop de hypotheekrenteaftrekmogelijkheden voor een individuele eigenaar beperkt, is onderdeel van nader onderzoek.