Global menu

Our global pages

Close

GEN katalysator grootschalige energiebesparing gebouwde omgeving

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

12-12-2011

Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf onlangs het startsein voor een grootschalige aanpak van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hij zet in op landelijke opschaling door 12 miljoen beschikbaar te stellen voor vijftien projecten. De minister noemde GEN als een van de initiatieven die als katalysator kan werken voor grootschalige energiebesparing in de gebouwde omgeving.