Global menu

Our global pages

Close

Green Deal zal oa leiden tot aanpassing salderingsregeling Elektriciteitswet

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

28-10-2011

De Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben gezamenlijk in oktober verslag gedaan aan de Tweede Kamer over de Green Deal (Groene Economische groei in Nederland).

Het kabinet heeft thans ruim vijftig concrete deals (Green Deals) tussen private partijen, de overheid, het rijk en mede overheden afgesloten. Dit zijn volgens het kabinet allemaal concrete projecten die een forse stimulans zullen geven aan de groene economische groei in Nederland.

De Ministers beschrijven in het verslag dat bij de beoordeling van de Green Deals is gebleken dat de huidige wet- en regelgeving vaak een onnodige belemmering oplevert. Om deze belemmeringen weg te nemen, kondigt het kabinet in het verslag aan maatregelen te nemen in het wijzigen van een aantal wetten, zoals onder andere de aanpassing van de landbouwwetgeving, waarbij de lijst van covergisting zal worden uitgebreid met nieuwe soorten biomassa en de wijziging van de Elektriciteitswet, waardoor het gemeenschappelijke gebruik van wettelijk verplichte verenigingen van eigenaren van appartementen voortaan ook onder de salderingsregeling van die wet kunnen vallen als er meer dan 5000 kWh wordt ingevoed op het net.

Met name de aanpassing van de salderingsregeling in de Elektriciteitswet zal een opluchting zijn voor particulieren die zich verenigen in een vereniging van eigenaren en gezamenlijk elektriciteit opwekken. Na de wijziging zullen verenigingen van eigenaren in staat worden gesteld zelf opgewekte elektriciteit te salderen met het elektriciteitsverbruik van de leden van de vereniging van eigenaren.