Global menu

Our global pages

Close

Grote opkomst bij de Ronde Tafel bijeenkomst: Realisatie Decentrale Energieprojecten

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

03-02-2010

Tijdens de bijeenkomst stond de realisatie van duurzame energieconcepten centraal, belicht vanuit verschillende invalshoeken, zoals onder meer het belang van initiatief vanuit de overheid, de transitieprocessen van verschillende belangrijke ontwikkelingen in het verleden en de parallellen die van toepassing zijn voor de huidige transitie naar duurzame energie, het belang van optimalisatie van energiebedrijven en de complexiteit van het systeem, verschillende aandachtpunten en succesfactoren voor het opzetten van lokale duurzame energiebedrijven en het belang van een integrale aanpak en betrokkenheid van partijen die het totale project en de exploitatie kunnen overzien en begeleiden. Verschillende voorbeeldprojecten kwamen hierbij aan bod.

Na het welkomstwoord van Miriam van Ee en onder leiding van Michel Chatelin als dagvoorzitter, hebben een viertal sprekers de deelnemers door de verschillende onderwerpen geleid: Herman Postma van Advies en Ingenieursbureau Grontmij, Jan Willen Zwang van Tensor Energy, Martin Marquering van Ecofys en Bas Ambachtsheer van Cofely Energy Solutions.

Herman Postma (Advies en Ingenieursbureau Grontmij) heeft in zijn presentatie benadrukt dat de versnelling van duurzame energie afhankelijk is van de drijfveren voor natuurlijke verandering, namelijk geld, geluk en gemak. Voor een succesvolle transitie van duurzame energie is het cruciale element van leiderschap van belang: met name de overheid dient een duidelijk signaal te geven in de vorm van regels en voorwaarden die duurzame energie afbakenen. Andere succesfactoren voor transities die werken zijn onder andere: (financiële) zekerheden, geld en een sense of urgency.

Jan Willen Zwang (Tensor Energy) heeft in zijn presentatie laten zien hoe "echte" energiebedrijven omgaan met asset management, handel en portfoliomanagement en hoe dit vertaald kan worden naar een lokaal duurzaam energie bedrijf. Bedrijfsvoering van een lokaal duurzaam energiebedrijf is iets waar nog niet goed over na wordt gedacht.

Volgens Martin Marquering (Ecofys) hangt het succes van een lokaal duurzaam energiebedrijf onder meer af van de bereidheid om een lange termijn investering te doen. De exploitatie vereist risicomanagement en samenwerking met partners. Een vertragende of faalfactor is onder meer het wantrouwen tussen betrokken partijen door onder andere juridisch procedures. Een succesfactor is om kleinschalig te beginnen met een beheersbare maat. Verder wordt door transparantie en oplossingsgerichtheid het vertrouwen tussen partijen bevorderd.

Bas Ambachtsheer (Cofely Energy Solutions) geeft aan dat Cofely een partij is die van begin tot eind betrokken is bij het opzetten en beheren van grootschalige decentrale energieprojecten (onder andere door private netten). Cofely heeft een aantal succesvolle projecten gerealiseerd (zoals het Ooksterdokseiland - Amsterdam) en belangrijke praktijklessen geleerd. Het gaat om het totaal-concept.