Global menu

Our global pages

Close

Harder optreden AFM

  • Netherlands
  • Banking and finance

12-04-2010

Eind 2008 kondigde de Autoriteit Financiële Markten ("AFM") aan dat zij het toezicht op de financiële markten zou gaan intensiveren, met name ten aanzien van bemiddelaars. Het toezicht zou zich richten op onder meer (i) het beschikken over de vereiste vergunningen, (ii) het voldoen aan alle vereisten ten aanzien van goede advisering en (iii) deskundigheid en betrouwbaarheid van de bemiddelaar.

Begin april werd bekend dat de AFM woord heeft gehouden en inderdaad het toezicht gedurende 2009 heeft geïntensiveerd. Het resultaat: het aantal maatregelen dat de AFM heeft genomen is verviervoudigd. De AFM heeft inmiddels aangegeven het toezicht ook in 2010 te blijven intensiveren, wat betekent dat er waarschijnlijk nog meer maatregelen genomen zullen gaan worden. Maatregelen die de AFM zoal kan opleggen of toepassen zijn: (1) het voeren van een norm overdragend gesprek, (2) het opleggen van een bestuurlijke boete, (3) het doen van aangifte bij het OM, (4) het opleggen van een persoonlijke boete, (5) het opleggen van een last onder dwangsom en (6) het intrekken van de vergunning.

Op 14 april 2010 wordt het jaarverslag 2009 van de AFM gepresenteerd. Dit jaarverslag zal een meer gedetailleerde omschrijving van het gehouden toezicht bevatten. Daarnaast zal ook duidelijk worden wat de plannen van de AFM voor 2010. De AFM verzoekt met name marktpartijen zelf en consumenten meer informatie over mogelijke misstanden aan de AFM door te geven. Op deze wijze hoopt de AFM uiteindelijk een zogenaamd level playing field te creëren, oftewel een markt met eerlijke concurrentie.