Global menu

Our global pages

Close

Immuniteit van toezichthouders slecht voor vertrouwen in financiële markten

  • Netherlands
  • Corporate

27-12-2008

Met het toezicht dat op de financiële markten wordt gehouden, is beoogd het vertrouwen (van o.a. de consument) in deze markten te waarborgen. Nu de toezichthouders de afgelopen maanden op verschillende vlakken, naar het zich laat aanzien, steken hebben laten vallen, is dit vertrouwen aanzienlijk verminderd.

Oud AFM-bestuurder Koster stelt nu voor toezichthouders immuun te maken voor aansprakelijkheid (FD 9 december 2008). Daarmee zouden o.a. consumenten de middelen ontnomen worden om de toezichthouders aansprakelijk te houden voor eventuele misslagen. Volgens mij leidt dit tot een verdere afname van het vertrouwen in de financiële markten.

De angst van Koster dat aansprakelijkheid van toezichthouders het toezicht ondermijnt, deel ik niet. Het systeem in Nederland biedt voldoende waarborgen voor een gedegen rechtelijke afweging in geval van een aansprakelijkheidsstelling en de ervaring leert dat rechters terughoudend zijn bij toewijzing van dergelijke aansprakelijkheidsstellingen. Daarnaast ben ik van mening dat de mogelijkheid om een toezichthouder voor misslagen aansprakelijk te stellen, een waarborg vormt voor scherp, adequaat en effectief toezicht. Dit zal het vertrouwen in de financiële markten juist ten goede komen.