Global menu

Our global pages

Close

Is de Rotterdamse aanbesteding "Groene Zwembaden" een doorbraak voor de ESCO-markt?

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

23-04-2010

Rotterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de vergroening van een aantal zwembaden met een gezamenlijke jaarlijkse energierekening van 1,3 miljoen euro per jaar. Dit is een pilot voor een grootschalige vergroening van overheidsgebouwen. Expliciet worden ESCO's uitgenodigd in te schrijven. Een ESCO is een organisatie die energiediensten levert en zelf ook investeert en risico neemt bij het treffen van energiebesparende maatregelen waaronder duurzame energie projecten.

ESCO's implementeren maatregelen bij de klant die resulteren in energiebesparing en daarmee in een kostenbesparing. Hun inkomsten zijn direct gerelateerd aan deze kostenbesparing. Er zijn verschillende manieren om in een contract de vergoeding voor de ESCO vast te leggen en te verdelen. De meest basale verdeling maakt onderscheid in twee vormen: gegarandeerde opbrengsten en gedeelde opbrengsten.

In de eerste vorm garandeert de ESCO opbrengsten en wordt betaald volgens een vast bedrag. In de tweede vorm delen de ESCO en de klant de opbrengsten volgens een bepaalde verdeelsleutel. In de laatste vorm wordt het risico, maar ook de resulterende opbrengsten, verdeeld over beide contractspartijen. Een mengvorm is ook mogelijk.

Het resultaat voor de gemeente zal zijn budgetneutrale investeringen in energiebesparing en CO2-reductie. Daarmee wordt het dilemma tussen bezuinigen en investeren in hernieuwbare energie opgelost. Als gemeenten het voorbeeld van Rotterdam volgen zou dit een doorbraak voor de ESCO-markt zijn.