Global menu

Our global pages

Close

Netbeheerder kan stroomstoring verhalen op de veroorzaker

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

10-05-2011

Uit de Elektriciteitswet en de Netcode volgt dat de netbeheerder compensatievergoeding moet betalen aan de getroffen afnemers indien de storing langer dan vier uur heeft geduurd. De Hoge Raad heeft op 29 april 2011 bepaald dat, de netbeheerder van een elektriciteitsnet die compensatievergoeding heeft moeten betalen aan afnemers doordat zij te lang geen stroom getransporteerd hebben gekregen, de compensatievergoeding kan verhalen op de veroorzaker van de stroomstoring. De uitspraak is een principiële uitspraak voor de praktijk die voor de netbeheerder de weg vrij maakt om de compensatievergoeding te verhalen op de veroorzaker van de storing.