Global menu

Our global pages

Close

Netwerkregistratie alleen is vaak onvoldoende

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

11-03-2013

Binnen de kaders van de wet is het sinds enige tijd mogelijk om eigendom te hebben en te houden in grond van een ander. Waar in het verleden vaak werd gewerkt met opstalrechten, neemt de wens tot het doen van netwerkregistraties toe. Door middel van een zogenaamde netwerkregistratie wordt de eigendom van bijvoorbeeld een ondergronds leidingnetwerk gescheiden van de eigendom van de grond. Een netwerkregistratie vindt plaats door het kadaster op verzoek van de bevoegde aanlegger op basis van een zogenaamde netwerktekening, waarop het netwerk is aangegeven. Een door het kadaster geregistreerd netwerk is een zelfstandige onroerende zaak dat na registratie kwalificeert als registergoed. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het netwerk kan worden overgedragen en kan worden belast met hypotheek. Wat de wetgever niet heeft geregeld, is dat de eigenaar van het netwerk ook van rechtswege toegang heeft tot het netwerk, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud. Dit is een aspect dat regelmatig over het hoofd wordt gezien en tot problemen en misverstanden aanleiding geeft als er daadwerkelijk onderhoud moet worden gepleegd. Het is zaak hiermee al bij de registratie rekening te houden. Een gedoogverplichting van de grondeigenaar kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een kwalitatieve verplichting of alsnog in de vorm van een opstalrecht.

Uiteraard zijn wij u bij zowel de netwerkregistratie als bij het vormgeven van de gedoogverplichting graag behulpzaam.