Global menu

Our global pages

Close

Nieuwe congestiemanagement regels mogelijk per 1 oktober 2011 van kracht

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

23-05-2011

Bij wet van 2 december 2010 tot wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, is onder andere het congestiemanagement en de voorrang voor duurzaam geregeld. Onderdeel van voornoemde wet, de kostenallocatie bij congestiemanagement, ligt echter nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. In artikel 24a van deze wet is opgenomen dat deze kosten terechtkomen bij de producenten die participeren in het congestiemanagementsysteem. Producenten van duurzame energie doen als uitgangspunt aan dat systeem niet mee omdat zij voorrang genieten.

Teneinde de goedkeuring van de Europese Commissie niet af te wachten en om de voorrang voor duurzaam reeds te kunnen invoeren, heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van de algemene voorhangprocedure de Tweede Kamer op 3 mei 2011 een algemene maatregel van bestuur gestuurd waarin is bepaald dat het systeem waarbij de kosten van congestiemanagement worden gesocialiseerd op basis van de reeds bestaande standaard kostenbepalingen in de Elektriciteitswet 1998, voorlopig wordt gehandhaafd. Verhagen hoopt dat nieuwe congestieregels op 1 oktober 2011 van kracht kunnen worden. Verhagen realiseert zich dat deze amvb mogelijk van korte duur is en tot dubbel werk kan leiden, zodra de Europese Commissie haar oordeel velt over de kostenallocatie.