Global menu

Our global pages

Close

NMa roept energiebedrijven op tot modelcontract kleinverbruikers

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

29-08-2011

Voormalig Minister Van der Hoeven kondigde het in januari 2009 reeds aan; er zou binnen het jaar een modelcontract voor de levering van elektriciteit en gas komen. De Energiekamer van de NMa zou daarvoor een modelcontract ontwerpen. Het contract en de energierekening moest begrijpelijker worden.

De Energiekamer roept thans energiebedrijven op om een modelcontract voor kleinverbruikers te maken. Dit modelcontract dient in de eerste week van oktober 2011 aan de Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Raad) te worden aangeboden, waarna de Raad een consultatieprocedure zal starten. De Raad streeft er dan naar om in december 2011 een modelcontract vast te stellen, zodat het nieuwe modelcontract per 1 januari 2012 gebruikt kan gaan worden.

Voor de vaststelling van het modelcontract heeft de Raad een aantal randvoorwaarden en toetsingscriteria vastgesteld. Zo dienen de prijzen, voorwaarden en looptijden duidelijk te zijn vastgelegd. Tevens dient het contract begrijpelijk te zijn en geen kleine lettertjes of verborgen voorwaarden te bevatten. Ook dient het contract een uniforme structuur te kennen.