Global menu

Our global pages

Close

Ontwerpregeling Groenprojecten 2010

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

09-02-2010

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft op 9 december 2009 de Ontwerpregeling Groenprojecten 2010 ingediend bij de Tweede Kamer. Deze Ontwerpregeling zal de huidige Regeling Groenprojecten 2005 vervangen. De Regeling Groenprojecten is een fiscale kortingsregeling voor groen vermogen dat door een bank wordt gebruikt om groenprojecten tegen een lagere rente te financieren. Groene financiering is alleen mogelijk als een project over een groenverklaring beschikt. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verstrekt deze groenverklaringen In de Ontwerpregeling Groenprojecten 2010 wordt een brede lijst aan groenprojecten genoemd die in aanmerking komen voor fiscale vrijstelling. Met deze Ontwerpregeling gaat het kabinet mee met de laatste duurzame ontwikkelingen. Projecten op het gebied van duurzame energieopwekking en duurzame utiliteit- en woningbouw (nieuwbouw, renovatie en herbestemming), maar ook projecten op het gebied van behoud van natuur, bos en landschap en projecten op het gebied van duurzame aquacultuur, binnenvaart en ruimtelijke herstructurering van bijvoorbeeld bedrijventerreinen worden meegenomen in de nieuwe Ontwerpregeling. De beoogde datum voor inwerkingtreding is februari 2010. Aangezien er nog steeds kamervragen worden gesteld zoals de door een PvdA kamerlid ingediende kamervragen op 3 februari 2010, hebben wij onze twijfels of de Ontwerpregeling deze maand nog in werking gaat treden.