Global menu

Our global pages

Close

Op naar een Europees regime voor crowdfunding

  • Netherlands
  • Banking and finance

22-01-2014

Crowdfunding, een opkomende manier van financieren van projecten, start-ups en MKB door middel van bijvoorbeeld donaties, verstrekken van leningen of het doen van investeringen, biedt een alternatief voor financieringsvormen geboden door banken, venture capital funds en business angels.

Crowdfunding krijgt steeds meer aandacht, in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Zoals eerder door ons aangestipt in onze nieuwsbrief ‘De “10 geboden” van crowdfunding’ kan crowdfunding onder omstandigheden onderworpen worden aan het financiële toezichtrecht. Dit onder meer om de geldverstrekkers te beschermen.

Eén van de bezwaren waarmee de crowdfund markt kampt, is de versnipperde wet- en regelgeving die mogelijk van toepassing is op een crowdfund initiatief. Niet alleen biedt het nationale toezichtrecht geen eenduidig beeld welke wet- en regelgeving van toepassing is op een crowdfund initiatief; ook ontbreekt het aan een geharmoniseerd Europees regime waardoor de mogelijkheden van crowdfunding over de grenzen nog onduidelijker zijn.

De algemene consensus is nu wel dat eenduidige en Europa breed toepasbare wet- en regelgeving voor crowdfunding wenselijk is. Onlangs riep de Europese Commissie de markt op om via een consultatie input te leveren. Een bundeling van marktreacties en (hopelijk) een voorstel van de Europese Commissie hoe crowdfunding toegankelijker te maken, wordt binnenkort verwacht. Ook ESMA, de relevante Europese toezichthouder, stelt zich ten doel om best practices te publiceren op basis van de overeenkomsten en verschillen in het toezichtrechtelijk regime in de verschillende Lidstaten. Dit volgt uit een presentatie die door ESMA is gehouden tijdens een crowdfunding workshop georganiseerd door de Europese Commissie.

Dat crowdfunding ook op het netvlies van de Nederlandse overheid staat, blijkt uit een onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken recentelijk heeft laten verrichten naar de synergiën tussen crowdfunding en business angels/informal investors. In het rapport wordt kort stilgestaan bij de rol die de overheid zou kunnen innemen bij crowdfunding. In het bijzonder wordt door stakeholders aangegeven dat het beheer van derdengelden gestandaardiseerd zou kunnen worden. Hoewel de Nederlandse toezichthouders benadrukken dat crowdfunding onder toezicht kan vallen afhankelijk van de gekozen structuur, wordt ook onderkend dat de volumes in Nederland nog beperkt zijn. De toezichthouders benadrukken het belang van een transparante dialoog voordat een crowdfund initiatief wordt ontplooid.

Eversheds is bij uitstek uw juridische partner om u te assisteren in het structureren van uw crowdfunding plannen op een juridisch juiste manier die bijdraagt aan een betrouwbaar crowdfunding platform van hoge kwaliteit.