Global menu

Our global pages

Close

Politiek gaat voor versnelling van energietransitie

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

08-04-2010

De partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD hebben in de afgelopen maanden het initiatief genomen voor het voorstel getiteld "Nederland krijgt nieuwe energie". Het voorstel is vorige maand aan de fractievoorzitters aangeboden. Het doel van het voorstel is het versnellen van energietransitie en is samengevat in de zogenoemde Verklaring van Utrecht, waarin een tiental concrete maatregelen worden bepleit. De meest opmerkelijke maatregel is de onmiddellijke bouwstop van conventionele centrales, omdat deze de omslag naar hernieuwbare energie vertragen. Een andere maatregel is de oprichting van een Nationaal Energie Investeringsfonds door de overheid, banken en pensioenfondsen om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken. Daarnaast wordt bepleit voor een volledige hernieuwbare energievoorziening in 2050 door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.

De voorgestelde versnelling van de energietransitie biedt volgens de partijcommissies belangrijke strategische voordelen en rekent al op brede steun van brancheorganisaties.