Global menu

Our global pages

Close

Producenten duurzame elektriciteit gaan straks waarschijnlijk niet meebetalen aan eigen voorrang

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

25-11-2009

In het wetsvoorstel "voorrang voor duurzame elektriciteit" dat een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 beoogt, is bepaald dat duurzame elektriciteit voorrang krijgt op het net indien er schaarste is aan transportcapaciteit. Deze voorrang zal geregeld worden door middel van het zogenaamde congestiemanagement. De Minister van Economische Zaken heeft in haar brief van 16 november 2009 aan de Tweede Kamer te kennen gegeven dat zij er naar streeft om de kosten van het congestiemanagement tot een minimum te beperken. In het mechanisme dat zij voor ogen heeft, worden de kosten voor het verzekeren van voorrang voor duurzaam voor het overgrote deel gedragen door niet-duurzame producenten in het congestiegebied en voor een klein deel door eindverbruikers. Dit is geheel in overeenstemming met de Memorie van Toelichting op het Wetsvoorstel waarbij al de voorkeur werd uitgesproken voor een systeem waarbij zo min mogelijk kosten worden omgeslagen over producenten van duurzame elektriciteit. Bovengenoemd systeem zal leiden tot een wijziging van het wetsvoorstel, omdat het een wezenlijk hoofdelement is en volgens de Minister op wetsniveau geregeld moet worden. Indien het (gewijzigd) wetsvoorstel wordt aangenomen, zullen duurzame producenten straks niet meebetalen aan hun eigen voorrang op het net.