Global menu

Our global pages

Close

Staatssteun… Een rem op investeringen in duurzaamheid?

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

13-10-2012

Als bekend heeft Europa de zgn. 20/20/20-doelstellingen voor energie en klimaat geformuleerd, als onderdeel van de bredere 2020-strategie. Om deze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zijn (decentrale) overheden steeds vaker geneigd om de energietransitie van fossiel naar duurzaam een handje te helpen.

Een door decentrale overheden toe te passen middel ter bereiking van de genoemde doelstellingen, is het oprichten van een lokaal duurzaam energie bedrijf. Hierbij is het fungeren als investeringsfonds ter financiële ondersteuning van lokale, duurzame energieprojecten vaak een onderdeel van het takenpakket.

In dit soort gevallen dient er aandacht te worden besteed aan het (Europese) staatssteunrecht. Indien een investeringsfonds lokale projecten financieel gaat ondersteunen, dient er op drie niveaus te worden getoetst of er sprake is van staatssteun, te weten:

(i) niveau van de investeerders;
(ii) niveau van de fondsbeheerder;
(iii) niveau van de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd, zgn. doelondernemingen (lees: de lokale, duurzame energieprojecten).

Hoewel gemeenten deze staatssteunrechtelijke toetst wellicht niet altijd eigenhandig kunnen uitvoeren, hebben de Europese wetgever, door middel van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, en de Europese Commissie, door middel van de Richtsnoeren Risicokapitaal, juristen en advocaten voldoende handvatten geboden om de hier bedoelde initiatieven vorm te geven conform de daarvoor geldende staatssteunrechtelijke kaders.

Laat het staatssteunrecht dus geen reden zijn om de duurzaamheidsdoelstellingen niet te behalen.