Global menu

Our global pages

Close

Subsidie gebruik restwarmte in de industrie

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

19-03-2010

Op 15 maart 2010 heeft de demissionair Minister Van der Hoeven aangekondigd om in 2010 10,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een beter gebruik van restwarmte en duurzame warmte in de industrie, als een maatregel uit het werkprogramma "warmte op stoom". Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • Opzetten van businesscases voor efficiënter gebruik van warmte in de industrie. Hiervoor is in 2010 2,5 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is maximaal 50% van de kosten van het opstellen van een businesscase met een maximum van 100.000 euro per aanvraag;
  • Investeringen in warmte-uitwisseling tussen bedrijven of opwekking van hernieuwbare warmte die wordt geleverd in een bestaand warmtenet. Hiervoor is in 2010 8 miljoen euro beschikbaar. De investeringssubsidie is maximaal 40% van de subsidiabele meerkosten met een maximum van 1 miljoen euro per aanvraag.

Bron: www.minez.nl