Global menu

Our global pages

Close

Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010, op 1 maart van start!

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

03-02-2010

In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energieopwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast is er een uitbreiding van de categorie wind op land voor grote molens en is tevens SDE-subsidie beschikbaar gesteld voor grote WKK-installaties. Voor wind op zee is op 4 januari jl. een tender gestart. Partijen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen hun biedingen daarvoor nog indienen tot 1 maart a.s.

De SDE 2010 zal worden uitgevoerd door Agentschap NL. Bij de berekening van de subsidies is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan, zodat de onrendabele top wordt gesubsidieerd. Dit betekent dus dat de subsidie jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs varieert. In de SDE 2010 zijn de subsidies voor elektriciteit uit biomassa (CO-vergistingsinstallaties en kleinschalige verbranding van biomassa) en de subsidie voor gasopwekking uit CO-vergisting van biomassa verhoogd.