Global menu

Our global pages

Close

Twee Nederlandse financiële instellingen aangewezen als systeeminstellingen

  • Netherlands
  • Banking and finance

14-01-2010

Uit het rapport van de Financial Stability Board ("Rapport") met de titel 'Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations' volgt dat de aanwijzing van ING en AEGON als systeeminstellingen op dit moment geen concrete gevolgen heeft anders dan dat dergelijke instellingen gevraagd wordt documenten op te stellen waarin wordt uitgewerkt hoe een faillissement het best afgewikkeld kan worden.

Wel blijkt dat voor deze instellingen in de toekomst richtlijnen kunnen worden opgesteld. Die richtlijnen dienen een kader te scheppen waarin periodiek en doorlopend toezicht gehouden wordt op financiële instellingen, markten en instrumenten om te bepalen of het hier om (internationale) systeeminstellingen gaat. Deze richtlijnen kunnen vervolgens gebruikt worden om een kader te scheppen waarin onderlinge samenwerking en onderlinge communicatie tussen de onderscheidenlijke lokale en overkoepelende toezichthouders totstandkomt. Het uitwisselen van informatie mede met het oog op crisisbeheer staat daarbij centraal.

Mogelijke gevolgen voor systeeminstellingen

Uit het rapport blijkt dat er mogelijk voor systeeminstellingen updates in een toezichtrechtelijk kader zullen plaatsvinden om dergelijke instellingen onder de reikwijdte van relevante regelgeving te brengen. Voorts zijn er mogelijk afstemmingen of aanpassingen nodig ten aanzien van deze systeeminstellingen, bijvoorbeeld een toename in de intensiteit van toezicht en regelgeving. Er zullen mogelijk initiatieven moeten worden genomen om de integriteit en de zekerheid van de financiële markten te garanderen, vooral de clearing & settlement regelingen en voorzieningen dienen versterkt te worden. Tot slot zullen er crisisbestrijding- en handhavingsdraaiboeken moeten worden opgesteld.