Global menu

Our global pages

Close

Update: Inwerkingtreding Crisis en Herstelwet

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

31-03-2010

De Crisis en Herstelwet treedt per 31 maart 2010 in werking en vervalt (grotendeels) per 1 januari 2014. De artikelen 3.6 (een wijziging van de Wet Stedelijke Vernieuwing) en 3.25 (een wijziging van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening) werken terug tot en met 1 juli 2008 respectievelijk tot en met 15 juni 2009