Global menu

Our global pages

Close

Van der Hoeven neemt toch geen afstand van duurzaamheidsbeleid

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

23-04-2010

De demissionair minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven heeft in de Volkskrant van 30 maart jl. onder andere afschaffing van subsidies voor duurzame energie en het beperken van de doelstellingen bepleit. De gedachte hierachter is volgens Van der Hoeven dat bedrijven lui worden wanneer zij subsidies ontvangen voor het produceren van duurzame energie. Dat heeft tot kritische reacties geleid als gevolg waarvan de Tweede Kamer aan de demissionair Minister Van der Hoeven om een toelichting heeft gevraagd.

De demissionair minister Van der Hoeven heeft op 13 april de Tweede Kamer geïnformeerd dat haar uitlatingen vanuit een economische benadering zijn geschetst en doelen op een lange termijn perspectief. Zij benadrukt in haar toelichting aan de Tweede Kamer dat de door haar geschetste benadering niets af doet aan de afspraken in het (aanvullende) coalitieakkoord en de resultaten van dit kabinetsbeleid ten aanzien van duurzame energie in de afgelopen jaren via onder meer de SDE.

De overheid blijft een grote rol behouden binnen de duurzame energiesector, maar het belang van het perspectief waarin subsidies worden afgebouwd en meer wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het creëren van duurzame werkgelegenheid en het tot stand brengen van een goed werkende internationale markt wordt aangestipt. De demissionair minister Van der Hoeven concludeert dat de Nederlandse economie en de energievoorziening uiteindelijk het meeste gebaat zijn bij een duurzame, innovatie energiesector die op termijn op eigen benen kan staan en niet afhankelijk is van overheidssubsidies. Geconcludeerd kan dus worden dat op lange termijn de duurzame energiesector dusdanig verankerd moet zijn dat de sector onafhankelijk van de subsidies moet kunnen bestaan.