Global menu

Our global pages

Close

Vereenvoudiging jaarrekening "kleine" ondernemers

  • Netherlands
  • Corporate

17-06-2008

Dinsdag 10 juni 2008 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen tot vereenvoudiging van de jaarrekeningen voor kleine ondernemers (Wetsvoorstel). Het Wetsvoorstel moet kleine ondernemers een mogelijkheid bieden een jaarrekening op te stellen op basis van fiscale grondslagen. Hierdoor worden naar verwachting de administratieve lasten voor kleine ondernemers verminderd.

Op basis van het Wetsvoorstel kunnen deze kleine ondernemingen de waarderingsgrondslagen die zij gebruiken voor hun aangifte vennootschapsbelasting voortaan ook gebruiken voor het opstellen van hun commerciële jaarrekening. In het algemeen betekent dit dat de balans en winst- en verliesrekening zoals opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting, ongewijzigd (of bijna ongewijzigd) overgenomen kan worden. Dit is van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn begonnen op of na 1 januari 2007.

Het Wetsvoorstel is van belang voor de zogenaamde "kleine" ondernemers. Dat zijn ondernemers met een bedrijf dat kort gezegd voldoet aan 2 van de volgende vereisten: (i) minder dan 50 werknemers in dienst, (ii) een netto-omzet van minder dan EUR 8,8 miljoen en (iii) een balanswaarde van de activa van minder dan EUR 4,4 miljoen.

Navraag bij het Ministerie van Justitie leert dat dit Wetsvoorstel hoogstwaarschijnlijk woensdag 25 juni 2008 in werking zal treden.