Global menu

Our global pages

Close

Verslag Ronde Tafel "Crowdfunding in Duurzame Energieprojecten"

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

15-02-2013

Op 13 februari 2013 heeft op ons kantoor in Rotterdam de themabijeenkomst Crowdfunding in Duurzame Energieprojecten plaatsgevonden. De bijeenkomst werd goed bezocht en werd bijgewoond door onder meer partijen die al betrokken zijn bij crowdfunding, financiers, spelers in de energie markt en adviseurs.

Crowdfunding is over komen waaien uit de Verenigde Staten en vervult ook in Nederland een steeds grotere rol in het bieden van een alternatief voor de gebruikelijke bankfinanciering. Crowdfunding lijkt bij uitstek een goede manier om duurzame energieprojecten (mede) te financieren.

Na een welkomstwoord van Miriam van Ee en een korte introductie door de dagvoorzitter, Michel Chatelin, bijt Matthijs Bolkenstein de spits af met een algemene toelichting op crowdfunding. Anne Hakvoort gaat daarna verder in op de wijze waarop crowdfunding juridisch kan worden vormgegeven. Zij benadrukt dat de toezichtrechtelijke aspecten die om de hoek kunnen komen kijken bij crowdfunding afhankelijk zijn van de wijze waarop crowdfunding is gestructureerd. Aan de hand van een specifieke casus waarin iedere keer een enkel element wordt gewijzigd, licht Anne de diverse toezichtrechtelijke valkuilen toe. Naar aanleiding van deze heldere uitleg wordt in het publiek nog gewezen op de volgende publicatie waarin in begrijpelijke taal wordt toegelicht wat crowdfunding inhoudt:
http://issuu.com/planetb/docs/special_issue_crowd_funding_feb_2013/1 

Opgemerkt wordt dat er een tendens is dat de toezichthouders strenger letten op de ontwikkelingen in crowdfunding. De wetgever ziet overigens wel de positieve effecten van crowdfunding en beraadt zich momenteel hoe de specifieke kenmerken van crowdfunding beter geduid kunnen worden en beter ingepast kunnen worden in de wet- en regelgeving.

Frederik Habers van Mazars gaat vervolgens in de op de fiscale aspecten van crowdfunding. Frederik behandelt de fiscale consequenties voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij crowdfunding. De investering die particuliere investeerders doen, wordt bijvoorbeeld doorgaans aangemerkt als Box III vermogen voor de inkomstenbelasting en wordt als zodanig forfaitair belast tegen een tarief van 1,2% mits het vermogen boven de gestelde drempel komt. Voor de onderneming die de financiering behoeft, geldt met name de Vennootschapsbelasting en dient 20-25% af te dragen. Ook andere belastingen, zoals schenkbelasting en BTW kunnen een rol spelen bij crowdfunding. Frederik benadrukt dat ook wat betreft de fiscale aspecten de wijze waarom crowdfunding is gestructureerd relevant is. Zo geldt bijvoorbeeld voor de ontvangende onderneming dat rente over vreemd vermogen aftrekbaar is en dat daarmee anders dan bij dividend over eigen vermogen een lagere belastingplicht geldt. Om die reden is het voor de ontvangende onderneming fiscaal interessant om vreemd vermogen aan te trekken. Frederik gaat dan ook in het bijzonder in op de vraag wanneer de crowdfunding investeringen als (fiscaal) eigen vermogen of (fiscaal) vreemd vermogen kunnen worden aangemerkt en de fiscale gevolgen hiervan.

Tot slot wordt naar aanleiding van een vraag uit het publiek stil gestaan bij de gevolgen van een overtreding van de toezichtrechtelijke regels die van toepassing kunnen zijn bij crowdfunding. Matthijs en Anne benadrukken het belang van een tijdige dialoog met de toezichthouders. Dit advies wordt gedragen door diverse deelnemers op grond van eigen ervaringen. Geconcludeerd wordt dat het is aan te bevelen van meet af aan gedegen juridisch advies in te winnen en, indien nodig, de juiste vergunningtrajecten te starten. Dit niet voordat er uiteraard is gekeken hoe een voorgesteld crowdfunding traject kan worden vormgegeven zonder toezichtrechtelijke regels te overtreden. In het publiek wordt als kosten kerncijfer 5-10 procent van de totale projectsom genoemd waarmee je rekening moet houden bij het opzetten van een crowdfunding project. Dit omvat niet alleen juridisch en fiscaal advies, maar ook kosten voor marketing en overige kosten.

Het publiek was zeer geïnteresseerd en er was voldoende ruimte om alle vragen die leefden te behandelen. De borrel na afloop gaf de aanwezigen de kans om nader kennis te maken, verder van gedachten te wisselen en vragen te stellen aan de sprekers over het onderwerp crowdfunding.

Tot slot wijzen wij u op onze recente publicatie 'De 10 geboden van Crowdfunding' voor verdere informatie.