Global menu

Our global pages

Close

Verslag Ronde Tafel Duurzame energie: Warmteprojecten

 • Netherlands
 • Energy and infrastructure

11-04-2011

Op 6 april 2011 heeft op ons Rotterdamse kantoor een Ronde Tafel bijeenkomst plaatsgevonden met het thema warmteprojecten. De bijeenkomst werd bijgewoond door provincies, woningcorporaties, leveranciers van techniek, financiers, energiespelers en adviseurs. Een kort verslag van de bijeenkomst.

Nederland is één van de landen waar de ontwikkeling van de warmtesector een vlucht neemt. Door creatieve toepassing van techniek is een grote variatie aan projecten ontstaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan diepe geothermie, stadsverwarming door gebruik van restwarmte afkomstig uit elektriciteitscentrales en industrie, warmte/koude-projecten in de utiliteit en woningbouw en warmteprojecten (zowel grondwarmte als kaswarmte) in de tuinbouwsector.

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst hebben we gesproken over verschillende aspecten van warmteprojecten, zoals haalbaarheid, exploitatie en juridische aspecten. De discussie vond plaats aan de hand van presentaties van drie sprekers die ieder hun rol en visie op het gebied van warmteprojecten hebben gegeven: Jan-Maarten Elias van Unica Ecopower B.V., Gijs de Man van Essent Warmte/Warmtenetwerk en Michel Chatelin van Eversheds Faasen.

Bij de presentatie van Jan-Maarten Elias (Unica Ecopower B.V.) is aan bod gekomen dat het centrale thema dient te zijn "focus op de eindgebruiker" als het gaat om de exploitatie van duurzame energie in de praktijk. Daarbij dient volgens Jan-Maarten Elias te worden gelet op drie thema's: (i) betrouwbaarheid, (ii) betaalbaarheid en (iii) betrokkenheid.

Gijs de Man (Essent Warmte/Warmtenetwerk) concludeerde na zijn presentatie over de ontwikkelingen betreffende de warmte dat er een nieuwe lente is voor collectieve warmte. Dit gelet op de huidige ontwikkelingen op het gebied van de (i) warmtewet, (ii) waardering externe warmtelevering in normen, (iii) Studie Netbeheer Nederland en (iv) markt.

Tot slot is het Ontwerpbesluit Bodemenergie (TK 29383, nr. 154) van 17 maart jl. aan de orde gekomen. Michel Chatelin (Eversheds Faasen) besprak in zijn presentatie over het voornoemd Ontwerpbesluit Bodemenergie de juridische kantekeningen, aandachtspunten en verankering van risico's.

Duurzame Energieborrel
De middag werd afgesloten met een Duurzame Energie Borrel.

Bent u geïnteresseerd in deze Duurzame Energie Borrel dan kunt u zich aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige borrels en bijeenkomsten.

Boekje "Duurzame Energie, het financiële inzicht"
Na afloop van de Ronde Tafel bijeenkomst van 6 april 2011 is het boekje "Duurzame Energie, het financiële inzicht" gepresenteerd. Dit boekje is een initiatief van Eversheds Faasen in samenwerking met een aantal spelers in de markt. De deelnemers aan het boekje zijn:

 • Maarten Grooters van BeGreen Energy
 • Silvano Serra van Cofely Energy Solutions
 • Miriam van Ee en Michel Chatelin van Eversheds Faasen
 • Sandra Kortekaas van KPMG Meijburg & Co
 • Erik van den Berg van HeatMatrix Group
 • Michael Urlings van LSWA Architecten
 • Frank Bakker en Harrie Hoogeland van Honeywell Building Solutions
 • Jan Schouw van De Volharding Breda en Arie van Beek van de provincie Flevoland
 • Philip Tan van Finquiddity Groenvermogen
 • Jan Willem Zwang van Green Spread
 • Sonja Hardenbol en Jeroen Roos van BuildDesk
 • Chrisbert van Kooten van DG Infra+ en DG Infra Yield
 • Jaap J.M. Tol van Hofland Tol Sustainable Investments
 • David de Jager van Ecofys
 • Herman Postma van Grontmij Energie
 • Jan-Coen van Elburg en Floris van der Veen van RebelGroup Advisory

U kunt binnenkort een exemplaar van het boekje via deze website aanvragen (zolang de voorraad strekt).