Global menu

Our global pages

Close

Voorstel tot saldering "achter de meter"

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

19-10-2012

Op 10 oktober jongstleden heeft een alliantie van verschillende organisaties uit de samenleving, bedrijfsleven en overheden, de Tweede Kamer opgeroepen om de duurzame energievoorziening te stimuleren door het aanpassen van de salderingsregels voor kleinverbruikers. Op dit moment kunnen alleen eigenaren /bewoners de zelf opwekte energie verrekenen (salderen) met de energie die van het net wordt afgenomen, waarbij er alleen energiebelasting wordt betaald over het gesaldeerde verbruik. De alliantie roept de Tweede Kamer om de salderingsregels te verruimen, zodat iedere particulier en bedrijf de mogelijkheid heeft tot salderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het particulieren en bedrijven, ook in collectief verband, toegestaan wordt om ook buiten het eigen pand ('achter de meter') opgewekte duurzame energie te salderen tot maximaal het niveau van de aansluitwaarde van kleinverbruikers (3 x 80 Ampère). Bij collectieven zou daarenboven ook moeten gelden dat deze vrijgesteld moeten worden van de verplichtingen die voor energieleveranciers gelden, zoals een leveranciersvergunning. Indien de Tweede Kamer het voorstel volgt betekent dit dat (collectieve) duurzame energie-installaties veel interessanter worden voor onder meer woningcorporaties en collectieven van bedrijven, zolang deze onder de aansluitwaarde van kleinverbruikers blijven.