Global menu

Our global pages

Close

Warmtewet: Vertraging onderzoek

  • Netherlands
  • Energy and infrastructure

19-03-2010

Op 2 maart 2010 heeft demissionair Minister Van der Hoeven een vertraging in het onderzoek naar de rentabiliteit van bestaande warmtenetten aangekondigd. Doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de winstgevendheid van warmteleveranciers onder de prijsregulering van de Warmtewet, hetgeen van belang is voor de vaststelling van de maximum prijs en de redelijke prijs. De genoemde vertraging heeft tot gevolg dat het onderzoek pas eind april 2010 gereed zal zijn.

In afwachting van het onderzoek heeft de Tweede Kamer de voorhang van het Warmtebesluit gestuit. De verwachting is dat de verdere behandeling van het Warmtebesluit door de Tweede Kamer en de vaststelling van de beleidsregel redelijke prijs door de Energiekamer, zullen plaatsvinden na afronding van het onderzoek.