Global menu

Our global pages

Close

Wet Bestuur & Toezicht

  • Netherlands
  • Employment law

04-02-2013

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. Deze wet introduceert een aantal nieuwe bepalingen, waaronder de bepaling dat de rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursvennootschap niet langer aangemerkt wordt als een arbeidsovereenkomst. In de praktijk zal de rechtsverhouding tussen bestuurder en beursvennootschap veelal gaan bestaan uit een overeenkomst tot opdracht.

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat de bestuurder van een beursvennootschap niet langer de bescherming van het arbeidsrecht geniet. De bedoeling is dat de beursbestuurder in beginsel ook geen grond heeft om een (hoge) ontslagvergoeding te claimen. In geval van beëindiging van de relatie met een bestuurder van een beursvennootschap, zal nu gehandeld moeten worden in lijn met de Corporate Governance Code, voor zover van toepassing. Hierdoor kan een ontslagvergoeding voor een bestuurder in beginsel niet hoger zijn dan één jaarsalaris. Echter, het is onder de nieuwe regeling wel mogelijk om een ontslagvergoeding overeen te komen in de overeenkomst van opdracht. Hierdoor zal het in de praktijk nog steeds mogelijk zijn voor een bestuurder van een beursvennootschap om een hoge ontslagvergoeding toegekend te krijgen.

De bovengenoemde wijziging is niet van toepassing op bestuurders van vennootschappen die niet beursgenoteerd zijn. Op arbeidsovereenkomsten van bestuurders van beursvennootschappen die gesloten zijn voor 1 januari 2013, zal de nieuwe regeling niet van toepassing zijn.

Daarnaast introduceert de Wet Bestuur & Toezicht voor de NV en de BV een wettelijke regeling voor de one-tier board, waarbij een bestuur bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.

Voor niet-uitvoerende bestuurders van niet-beursgenoteerde vennootschappen geldt dat zij in beginsel, net als de uitvoerende bestuurders van deze vennootschappen, nu ook op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam kunnen zijn.