Global menu

Our global pages

Close

Wetsvoorstel energie-efficiëntie naar Tweede Kamer

  • Netherlands
  • Other

11-09-2014

 

Implementatie van de energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU. Doel van de richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Een voorstel voor de wijzigingen in de Elektriciteitsnet, Gaswet en Warmtewet is op 20 mei 2014 ingediend bij de Tweede kamer. Uitgangspunt is dat door het meten van energieverbruik en het terugkoppelen van de gegeven aan gebruikers van energie, een belangrijke energiebesparing kan worden bereikt.  
 
Over het ter beschikking stellen van meters zijn voorschriften opgenomen in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet en de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. Hiermee is geregeld dat afnemers van gas, elektriciteit, koude en warmte conform de voorwaarden van de richtlijn over een individuele meter kunnen beschikken. De bestaande bepalingen worden in het wetvoorstel verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook voor grootverbruikers van warmte voorgesteld om de verplichting voor het ter beschikking stellen van een individuele meter neer te leggen bij de leverancier.

Implementatie van de energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU. Doel van de richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020 ten opzichte van het verbruik in 2010. Een voorstel voor de wijzigingen in de Elektriciteitsnet, Gaswet en Warmtewet is op 20 mei 2014 ingediend bij de Tweede kamer. Uitgangspunt is dat door het meten van energieverbruik en het terugkoppelen van de gegeven aan gebruikers van energie, een belangrijke energiebesparing kan worden bereikt.

Over het ter beschikking stellen van meters zijn voorschriften opgenomen in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet en de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie. Hiermee is geregeld dat afnemers van gas, elektriciteit, koude en warmte conform de voorwaarden van de richtlijn over een individuele meter kunnen beschikken. De bestaande bepalingen worden in het wetvoorstel verder uitgewerkt. Daarnaast wordt ook voor grootverbruikers van warmte voorgesteld om de verplichting voor het ter beschikking stellen van een individuele meter neer te leggen bij de leverancier.