Global menu

Our global pages

Close

Recenzja: Robert Stefanicki (red.) Aktualne tendencje w prawie konsumenckim Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 232

  • Poland
  • Competition, EU and Trade

29-04-2011

Nie ulega wątpliwości, że wszelkie fora wymiany poglądów cieszą się uznaniem, sprzyjają rozwojowi dyskursu prawniczego i „ucieraniu” poglądów. Dyskurs taki jest szczególnie istotny w odniesieniu do unijnego prawa konsumenckiego, w którym to można obecnie zaobserwować niespotykany dotychczas ferment twórczy.

W nurt ten wpisuje się również publikacja pod redakcją Roberta Stefanickiego, zatytułowana „aktualne tendencje w prawie konsumenckim”. Prezentowana publikacja – stanowiąc zbiór referatów – jest owocem międzynarodowej konferencji (o tym samym tytule) zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego.

Pełna treść recenzji jest dostępna tutaj.

Źródło: Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Europejski Przegląd Sądowy, kwiecień 2011 r.

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings