Global menu

Our global pages

Close

Recenzja: Geraint Howells, Reiner Schulze (red.) Modernising and Harmonising Consumer Contract Law Sellier, Monachium 2009, s. 322

  • Poland
  • Competition, EU and Trade

29-06-2011

Miniona, pierwsza dekada XXI w. cechuje się wyraźnym przyspieszeniem prac mających na celu zwiększenie stopnia harmonizacji prawa państwa członkowskich UE zarówno w zakresie dotyczącym ochrony konsumentów, jak i rynku wewnętrznego. Obie polityki unijne doznają obecnie głębokich zmian. Podejmowane działania mogą być widziane dwuaspektowo.

Z jednej strony, jako upraszczanie – przy jednoczesnym modernizowaniu i uaktualnianiu – dotychczasowych zasad i reguł unijnego prawa konsumenckiego. Tytułem przykładu należy tu nawiązać do przyjmowania tzw. Dyrektyw horyzontalnych. Z drugiej strony, jako urzeczywistnianie w nowych aktach prawnych metody harmonizacji zupełnej (całkowitej, maksymalnej) która poprzez „narzucanie” jednolitych wzorców unijnych ma sprzyjać celom integracyjnym i gospodarczym Unii Europejskiej.

Komisja Europejska deklaruje, że podejście oparte na harmonizacji zupełnej (przyjętej – jej zdaniem – z powodzeniem w dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych), stanowi nowy standard w dziedzinie praw konsumenckich wynikających z umów.

Pełna treść recenzji jest dostępna tutaj.

Źródło: Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Europejski Przegląd Sądowy, czerwiec 2011 r.

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings