Global menu

Our global pages

Close

Prawo autorskie w praktyce sklepu internetowego

  • Poland
  • Technology - Articles

12-12-2011

Na coraz trudniejszym rynku e-commerce zdarzają się nieuczciwi przedsiębiorcy kopiujący rozwiązania konkurencji. Jak chronić się przed tym procederem

Zwiększająca się stale oferta sprzedaży przez Internet produktów i usług wymusza na sklepach internetowych większą konkurencyjność i determinację w walce o klienta. Istotnego znaczenia nabiera innowacyjność, a wraz z nią te aspekty działalności e-sklepu, które pozwalają wyróżniać się na tle konkurencji.

Równocześnie coraz trudniejszy rynek sprzyja nieuczciwym zachowaniom: niektórzy przedsiębiorcy nie mogą oprzeć się pokusie pójścia na skróty i skorzystania z rozwiązań stosowanych przez skuteczniejszego konkurenta. W tym kontekście znaczenia nabiera ochrona inwestycji w tworzenie oryginalnych elementów serwisu internetowego. Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie technicznych zabezpieczeń przed kopiowaniem takich elementów lub ich niezależnym odwzorowywaniem, niemniej skuteczność tego typu środków jest ograniczona. Naturalny wydaje się zatem zwrot w stronę ochrony udzielanej przez przepisy prawa.

Ustalenie, w jakim zakresie nakłady poczynione przez przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe mogłyby zostać objęte ochroną prawną, zależy w dużej mierze od tego, co tak naprawdę ma tej ochronie podlegać.

W pierwszej kolejności rozważa się zazwyczaj przepisy prawa autorskiego. Prawo autorskie chroni wszelkie elementy sklepu internetowego, które są utworami. Będzie to więc najczęściej sama strona sklepu, teksty umieszczone na tej stronie, zdjęcia, wideo oraz bazy danych. Jednak w przypadku sklepu internetowego największe praktyczne znaczenie mają zwykle opisy produktów oraz projekt graficzny serwisu.

Opisy produktów

Zajmijmy się najpierw opisem produktów. Zazwyczaj każdy produkt (towar, usługa) prezentowany jest w sklepie poprzez opis słowny uzupełniony obrazem w formie fotografii, czasami filmem wideo lub animacją. Załóżmy, że sprzedawca nie jest producentem sprzedawanego towaru. Wprowadzenie towaru do oferty wymaga przygotowania opisu, który następnie zostanie umieszczony na stronach e-sklepu.

Alternatywą jest otrzymanie opisu od producenta bądź dystrybutora, lub od wyspecjalizowanej firmy dostarczającej takie opisy. Sprzedawca może także zmodyfikować, uzupełnić albo rozbudować opis otrzymany od osoby trzeciej. Czy opis produktu może stanowić utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej?

Ochroną prawa autorskiego objęte są zgodnie z ustawą „wszelkie przejawy ludzkiej twórczości o charakterze indywidualnym”. Innymi słowy, utworem jest wyłącznie to, co cechuje się twórczością (kreatywnością, nowością) i indywidualnością (oryginalnością). Mowa oczywiście tylko o twórczości człowieka: efekty działania oprogramowania do tworzenia opisów produktów nigdy nie będą chronione jako utwory, nawet jeśli trudno byłoby je odróżnić od opisów tworzonych przez ludzi.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Tomasz Zalewski, Proseed, grudzień 2011 r.

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings