Global menu

Our global pages

Close

Jak wyodrębnić pieniądze na realizację inwestycji w formule PPP

  • Poland
  • Infrastructure
  • Public procurement

09-01-2013

Partnerzy prywatni mogą powołać spółkę celową pełniącą rolę kredytobiorcy, której zadaniem jest wyłącznie realizacja danego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Powszechną praktyką wśród partnerów prywatnych działających na zagranicznych rynkach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest tworzenie spółek projektowych - tzw. SPV (ang. Special Purpose Vehicle, zamiennie także spółka celowa lub specjalnego przeznaczenia), których zadaniem jest szeroko rozumiana realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych. SPV umożliwia wykorzystanie mechanizmu project finance jako sposobu finansowania przedsięwzięć prowadzonych w formule PPP, co zwiększa szansę na pozyskanie środków na realizację projektu.

W przypadku finansowania projektu z wykorzystaniem mechanizmu project finance głównym źródłem zabezpieczeń kredytodawców są przepływy środków pieniężnych generowanych przez projekt, dlatego partnerzy prywatni powołują zazwyczaj spółkę celową pełniącą rolę kredytobiorcy, której zadaniem jest wyłącznie realizacja danego projektu w formule PPP. W ten sposób wyodrębnione zostają przepływy środków pieniężnych generowanych przez dany projekt.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Jakub Sikora, Piotr Kunicki, Rzeczpospolita, 9 stycznia 2013 r.