Global menu

Our global pages

Close

A czy ty wiesz, czym jest opłata reprograficzna?

  • Poland
  • Other

02-01-2013

Sprzedaję na Allegro odtwarzacze MP3, laptopy i telefony komórkowe, które sprowadzam z Niemiec, UK oraz Chin. Otrzymałem pismo, w którym wzywa się mnie do wniesienia opłat za urządzenia do nagrywania na podstawie przepisów prawa autorskiego. Czy rzeczywiście mam taki obowiązek, skoro nie korzystam z żadnych utworów?

Nasz ustawodawca lubi umieszczać przepisy o obowiązkach przedsiębiorców w takich miejscach, by trudno było im je znaleźć. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu przedsiębiorców obiega hiobowa wieść o odkryciu nowego obowiązku, ukrytego w tej czy innej ustawie. Jednym z ostatnich takich odkryć – zapewne za sprawą pism, które rozsyła przedstawiciel trzech organizacji zbiorowego zarządzania posługujący się nazwą „pełnomocnik ds. czystych nośników” – jest obowiązek wnoszenia opłat od urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów na podstawie Art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opłaty te najczęściej określane są jako copyright levies lub opłata reprograficzna.
Z przywołanego przepisu wynika, że producenci i importerzy urządzeń, które służą do nagrywania utworów lub tworzenia ich kopii, a także czystych nośników, na których utwory mogą być nagrywane lub kopiowane, są zobowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania (OZZ) opłat w wysokości nieprzekraczającej 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Źródło: Tomasz Zalewski, Proseed, styczeń 2013 r.

For more information contact

< Go back

Print Friendly and PDF
Subscribe to e-briefings