Global menu

Our global pages

Close

Zwycięski wykonawca może się skarżyć

  • Public procurement

  09-10-2013

  Przedsiębiorca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo kwestionować działania (zaniechania) zamawiającego przez użycie środków ochrony prawnej.

  W praktyce prawa zamówień publicznych pojawia się istotne zagadnienie dotyczące możliwości skutecznego kwestionowania przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, ofert wykonawców niżej od niego sklasyfikowanych przez zamawiającego. Coraz częściej spotyka się sytuacje, w których „wykonawca – zwycięzca" składa odwołanie i wskazuje na błędy w ofertach niżej sklasyfikowanych. Działanie takie motywowane jest zazwyczaj zasadą koncentracji środków ochrony prawnej, zgodnie z którą nie powinno się czekać z kwestionowaniem działań zamawiającego, mimo że wynik na tym etapie jest dla danego wykonawcy korzystny.

  Tego rodzaju kontrowersyjne sytuacje zdarzają się w toku dużych przetargów, często opisywanych w prasie np. przetargu na bloki energetyczne w Opolu, przetargu na przebudowę mostu Grota w Warszawie, przetargu na budowę podziemnego dworca PKP PLK Łódź-Fabryczna, czy wreszcie przetargu Krakowskiego Holdingu Komunalnego na spalarnię odpadów.

  Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj >>

  Źródło: dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Witold Sławiński, Rzeczpospolita, 9 października 2013 r.

  For more information contact

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Subscribe to e-briefings