Global menu

Our global pages

Close

Prawo unijne wymusi zmiany u sprzedawców internetowych

  • Consumer

  07-11-2013

  Najnowszy projekt ustawy o prawach konsumentów, wdrażający unijną dyrektywę, wywrze bezpośredni wpływ nie tylko na praktykę obrotu konsumenckiego, lecz także na obrót profesjonalny - analizują prawnicy.

  Zmiany w prawie ochrony konsumenta mają zawsze przełożenie na obowiązki przedsiębiorców. Najnowsze zmiany, które przewiduje projekt ustawy z 20 września 2013 r. o prawach konsumentów, wdrażający do prawa polskiego dyrektywę 2011/83 o prawach konsumentów, niewątpliwie w wielu aspektach wymusza na przedsiębiorcach podjęcie działań przystosowawczych. Kluczem do stawienia czoła zmianom jest właściwe przygotowanie - przedsiębiorcy mają na to czas do czerwca 2014 r.

  Polskie prawo konsumenckie ma źródło w unijnych dyrektywach konsumenckich, które regulują szeroki zakres zagadnień głównie związanych z prawem umów. Dyrektywy, zakładając różny poziom zbliżania prawa krajowego, muszą być implementowane przez państwa członkowskie w przewidzianych w nich terminach.

  Pełna treść artyku jest dostępna tutaj>>

  Źródło: Tomasz Zalewski, Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Rzeczpospolita, 7 listopada 2013 r.