Global menu

Our global pages

Close

Sprawdź przejmowane przedsiębiorstwo, aby nie stracić zamówień publicznych

  • Poland
  • Mergers and acquisitions
  • Public procurement

20-11-2013

Firmy działające aktywnie na rynku zamówień jako wykonawcy, w przypadku zbywania lub nabywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, powinny szczególnie uważnie przeprowadzać badanie due diligence.

Może się bowiem okazać, że w wyniku transakcji udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub jego realizacja na podstawie zawartej już umowy będzie nie tylko utrudniona, ale wręcz niemożliwa, co może niekorzystnie wpłynąć na wartość samej transakcji M&A.

Aktualna koniunktura gospodarcza powoduje, że przeprowadzenie udanej transakcji fuzji /przejęcia jest znacznie trudniefjsze niż jeszcze kilka lat temu. Wynika to zarówno z obiektywnych warunków rynkowych, związanych z niskim poziomem wzrostu gospodarczego oraz ryzykiem wynikającym z zadłużenia, jak również z barier psychologicznych po stronie osób decyzyjnych.

Jednak solidnie przygotowana transakcja, opierająca się na kompleksowym i wszechstronnym badaniu due diligence przejmowanego przedsiębiorstwa pozwala na wyeliminowanie wielu znaczących ryzyk, które mogą zakłócić przebieg transakcji i wpłynąć negatywnie na jej wartość. Niezależnie od branży przeprowadzenie badania odbywa się zazwyczaj według podobnego schematu. Bada się cały zakres działalności przedsiębiorstwa na podstawie szczegółowego zestawu pytań.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>>

Źródło: Piotr Kunicki, Krzysztof Feluch, Rzeczpospolita, 20 listopada 2013 r.