Global menu

Our global pages

Close

Koło zamachowe polskiej gospodarki

  • Poland
  • Energy and infrastructure - Clean energy

30-04-2014

Sektor energetyki odnawialnej rozwija się w Polsce w bólach. Chociaż co roku obserwujemy przyrost mocy w OZE, to jednak sektor energetyki odnawialnej nie rozwija się tak jakby mógł. Od czasu załamania cen świadectw pochodzenia, które rozpoczęło się w grudniu 2012 roku oraz w kontekście przeciągających się prac nad dedykowaną dla OZE ustawą, inwestorzy ze znacznie większą rezerwą podchodzą do planowania nowych projektów. W niektórych gałęziach sektora OZE ciężko wręcz mówić o rozwoju. Jeżeli, np. łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosi niecałe 5 MW w tym ponad połowa to instalacje typu off-grid, podczas gdy w samym 2013 roku Niemcy przyłączyli ok. 3.3 GW, to w większości z nich należy potraktować jako instalacje pilota¬żowe lub realizację zainteresowań osób zarażonych możliwością samodzielnego produkowania energii elektrycznej.

Jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, której udział mocy w OZE jest w Polsce największy, to również nastroje i prognozy są co najwyżej umiarkowane. Zmiana systemu wsparcia z systemu współczynników korekcyjnych na system aukcyjny. Kolejne projekty ustawy o OZE - aż cztery od grudnia zeszłego roku - w tym projekty ustawy krajobrazowej i odległościowej powodują że dzisiaj energetyka wiatrowa musi się zmierzyć z szeroką gamą przeciwności. Wszelki postęp w zakresie rozwoju OZE to zasługa determinacji inwestorów, a nie działań rządu.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Łukasz Jankowski, Nasz Płock, kwiecień 2014 r.