Global menu

Our global pages

Close

Przyłączanie oraz sprzedaż energii teraz i w ustawie o OZE - różnice

  • Poland
  • Energy and infrastructure

26-06-2014

Sektor mikroinstalacji fotowoltaicznych, który miał stanowić istotny element w budowaniu energetyki rozproszonej w Polsce, stanął w obliczu kryzysu jeszcze przed rzeczywistym rozwojem. Głównym powodem takiego stanu rzeczy, jest nowy model systemu wsparcia, w którym zrezygnowano z koncepcji taryfy gwarantowanej (feed-in-tariff). Wobec powyższego, szczególne znaczenie dla mikroinstalacji PV zyskują kwestie przyłączenia takich instalacji do sieci oraz sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Jakub Kasnowski, Elektroinstalator - wydanie specjalne , czerwiec 2014 r.