Global menu

Our global pages

Close

Przed wejściem w życie ustawy o OZE - z czym się pospieszyć, a z czym wstrzymać

  • Poland
  • Energy and infrastructure

03-11-2014

Dla osób związanych lub pragnących się związać z branżą fotowoltaiczną zasadnicze znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy i jakie działania podjąć, by wykorzystać okres do wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której projekt został niedawno skierowany do Sejmu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oznacza to, że gdyby ustawa o odnawialnych źródłach energii („Ustawa o OZE”) była dzieckiem, byłaby już przedszkolakiem. Co więcej: do chwili wejścia w życie, osiągnie już wiek szkolny. Prace nad projektem ustawy trwają bowiem od 2011 r., a najnowszy projekt ustawy o OZE przekazany został do Sejmu 7 lipca 2014 r. Po zmianach dotyczących koncepcji systemu wsparcia, dyskusjach dotyczących notyfikacji wsparcia oraz krzywdzących prosumentów regulacji, udało się ukończyć kolejny etap ścieżki legislacyjnej.

Chociaż jest to skok odmienny, niż jak w przypadku dziecka rozpoczynającego edukację, warto zastanowić się, co dalej? Jak będzie wyglądała branża do wejścia w życie ustawy o OZE oraz jakie szanse i ryzyka wiążą się
z aktywnością bądź biernością zainteresowanych inwestorów?

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Łukasz Jankowski, Jakub Kasnowski, Polski Instalator, numer 10/2014