Global menu

Our global pages

Close

Przejrzystość w e-handlu to podstawa udanych zakupów

  • Poland
  • Consumer

12-12-2014

Jakie są najistotniejsze zmiany w przepisach dotyczących e-handlu?

Z pewnością rozszerzenie obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców oraz określenie sposobu przekazywania informacji w umowach zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Ważne jest też wydłużenie do 14 dni terminu na odstąpienie od umowy.

Warto tu zwrócić uwagę, że termin ten został ujednolicony w całej Unii. Ponadto - poprzez nowelizację kodeksu cywilnego - ustawa wprowadza zintegrowaną dla całego obrotu regulację odpowiedzialności sprzedawcy za jakość rzeczy sprzedanej opartą na koncepcji wady. Tym samym istotne zmiany będą dotyczyły także procedur reklamacyjnych.

Pełna treść wywiadu jest dostępna tutaj>

Źródło: Rozmowa z dr Aleksandrą Kunkiel-Kryńską, Dziennik Gazeta Prawna, 12-14 grudnia 2014 r.