Global menu

Our global pages

Close

Przed roszczeniami nie uciekniesz

  • Poland
  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Global contracts and policies
  • Labor law and trade union issues

09-03-2015

Rozmowa z mec. Ewą Łachowską-Brol, szefową praktyki prawa pracy w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds

Puls Biznesu: Czym jest due diligence?

Ewa Łachowska-Brol: Niezbędnym etapem transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, nabycia akcji lub udziałów i podziału lub połączenia spółek kapitałowych. To badanie przeprowadzane w celu oceny sytuacji finansowej i operacyjnej spółki oraz ryzyka związanego z transakcją. Na ogół poprzedza negocjacje, bo wnioski z takiego audytu mają kluczowe znaczenie dla wyceny. Nawet jeśli do transakcji nie dojdzie, zdobytą wiedzę zbywca możne wykorzystać do poprawy funkcjonowania firmy. Takie badanie może poprzedzać każdą kluczową decyzję biznesową. Pomaga odpowiedzieć na pytania: gdzie jesteśmy, co robimy dobrze, co źle i jak poprawić sytuację. Najczęściej obejmuje analizę finansową, prawną, technologiczną, biznesową i podatkową. W razie fuzji lub przejęcia nabywca chce zdobyć konkretną wiedzę i zadaje konkretne pytania. Często określa pułap kwotowy dla badanych dziedzin. Jeżeli wykryte nieprawidłowości lub problemy są poniżej granicy, nie bada się dalej tej dziedziny, bo nabywca ocenia, że ryzyko nie jest na tyle duże, aby stanowiło problem podczas negocjacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Dorota Czerwińska, Puls Biznesu, 9 marca 21015 r.