Global menu

Our global pages

Close

Wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych

  • Poland
  • Banking and finance
  • Capital market law

27-04-2015

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie kwestii związanych z regulacją wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek zagranicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”). W szczególności dokonano analizy pod kątem ewentualnej konieczności przeprowadzania jednego z tzw.dużych wezwań do sprzedaży akcji spółki zagranicznej, uregulowanych w art. 73 oraz art. 74 ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W przedmiotowej analizie należy wziąć pod uwagę również postanowienia Dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r. w sprawie ofert przejęcia.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż w praktyce analizowane przepisy nie znajdą zbyt często zastosowania. Dotyczą one kilkunastu spółek, które w ramach tzw. dual listingu są notowane zarówno na rynku regulowanym w Polsce, jak i za granicą. Być może z uwagi na niewielkie praktyczne znaczenie, przepisy regulujące wezwania do sprzedaży akcji spółek zagranicznych zostały przez ustawodawcę potraktowane po macoszemu, pozostawiając prawnikom pole do sprzecznych interpretacji. Ponieważ spółek zagranicznych regularnie przybywa na naszej giełdzie i również w ich przypadku inwestorzy mogą skorzystać z możliwości wyjścia z inwestycji, w sytuacji przejęcia kontroli nad spółką, warto przybliżyć niektóre wątpliwości interpretacyjne. Ponadto poniższa analiza może wskazywać na możliwe metody interpretacji innych przepisów polskiego prawa, które w sposób niedoskonały implementują przepisy unijne.

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Ewa Szlachetka, Monitor Prawa Bankowego, Kwiecień 2015 r.