Global menu

Our global pages

Close

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

  • Poland
  • Public procurement

20-07-2015

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH jest wiodącym orzeczeniem zawierającym wskazówki interpretacyjne odnośnie zmian w postanowieniach zamówienia publicznego w czasie jego trwania.

Sprawę zapoczątkował austriacki Federalny Urząd Zamówień Publicznych (Bundesvergabeamt), który przedłożył Trybunałowi szereg pytań związanych z postanowieniami dyrektywy dotyczącej udzielania zamówień na usługi. Urząd zmierzał do wyjaśnienia kwestii, w jakich okolicznościach zmianę istniejącej umowy należy uznać za ponowne udzielenie zamówienia publicznego – z tym skutkiem, że w danym przypadku musi zostać uprzednio przeprowadzona procedura udzielenia zamówienia. (...)

Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj>

Źródło: Zamawiający, Lipiec - Sierpień 2015