Global menu

Our global pages

Close

Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet

  • Poland
  • Competition, EU and Trade

31-05-2016

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Wybór prawa jako klauzula abuzywna w umowach konsumenckich zawieranych przez Internet", którego współautorką jest dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska. Materiał opublikowany został w trzecim numerze iKAR 2016 (Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny). Wydanie poświęcone jest problematyce ochrony konsumenta.